Cjenik

 

 

 

 

 

Datum

Cijena

Od 1.6 do 30.6.

330,00 EUR

Od 1.7. do 15.7.

450,00 EUR

Od 16.7. do 15.8.

500,00 EUR

Od 16.8. do 31.8.

450,00 EUR

Od 1.9 do 30.9.

330,00 EUR

Od 30.9. do 31.5.

300,00 EUR